• Wie is wie?

  Bestuur

  Het hoofdbestuur geeft leiding aan de gehele vereniging. Zij zorgen ervoor dat het voetbal (zowel selectie als breedte) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt uitgedragen.??

  Het hoofdbestuur bestaat uit:


  Jeugdcommissie

  De jeugdcommissie zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het voetballen voor de breedteteams van de jeugdafdeling goed wordt georganiseerd. De jeugdcommissie bestaat uit:

   Leeftijdscoƶrdinatoren:


  Seniorencommissie

  De seniorencommissie zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het seniorenvoetbal goed wordt georganiseerd. De seniorencommissie bestaat uit:


  Technische Seniorencommissie

  De Technische Seniorencommissie is verantwoordelijk voor de trainers en selectie van PVCV 1 en PVCV 2. De commissie bestaat uit:


  Technische Jeugdcommissie

  De technische jeugdcommissie zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het voetballen voor de selectieteams van de jeugdafdeling goed wordt georganiseerd. De technische jeugdcommissie verzorgt de circuittrainingen van alle onderbouwteams en organiseert avonden voor trainers om zich zelf te ontwikkelen, daarnaast onderhouden zij de banden met BVO's en de samenwerking met FC Utrecht onder de noemer RAC. De technische jeugdcommissie bestaat uit:

  • Voorzitter: Michael Buijteweg - tjc@pvcv.nl
  • Secretaris: Piethein Leune - tjc.secretariaat@pvcv.nl
  • Technisch manager onderbouw JO8-JO12: Cor Stols - tjc.onderbouw@pvcv.nl
  • Technisch manager bovenbouw JO13-JO19: Mitch Maas - tjc.bovenbouw@pvcv.nl
  • Opleiding jeugdtrainers: Bart Bijnen
  • Onderbouw: Jeroen Verhoef
  • Bovenbouw: Marcel Ott
  • Contact BVO-RAC: Thijs Lindenkamp
  • Interne scouting: Floor Verschoor, Corwin van Heeteren, Terry Oorschot - scouting@pvcv.nl 
  • Financieel: Arjan Verstoep
  • Sponsorkleding: Richard Eversen

  Ledenadministratie

  De ledenadministratie verzorgt de aanmeldingen, overschrijvingen en opzeggingen. Tevens dienen alle wijzigingen zoals bijvoorbeeld emailadres, huisadres, telefoonnummer aan de ledenadministratie te worden doorgegeven zodat dit correct kan worden geregistreerd.


  Wedstrijdsecretariaat

  Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat alle wedstrijden goed worden ingepland en is aanspreekpunt voor de administratieve competitiezaken voor de KNVB.

   

  Sportiviteit & Respect

  Het positief stimuleren van een sportieve en respectvolle houding van alle leden van de verenging. De commissie heeft contact met de verenigingen die een gezamenlijk convenant hebben op dit terrein, om zo waar mogelijk samen op te trekken en van elkaar te leren. Tevens behandelt deze commissie meldingen van incidenten die te maken hebben met agressie of respectloos gedrag af. De commissie heeft hierin vooral een bemiddelende rol (mediator).


  Materialen

  De materialencommissie zorgt ervoor dat alle voetbal-ondersteunende materialen beschikbaar zijn. Ook zien zij toe op het juiste gebruik van de materialen en zijn zij het aanspreekpunt bij vermissing of andere vragen.

   

  Terrein

  De terreincommissie zorgt ervoor dat het buitenterrein van Sportpark Fletiomare-Oost welke onder de verantwoording van PVCV goed onderhouden wordt. Hieronder vallen ook de velden en de doelen.

   

  Vrijwilligers

  We gaan dit seizoen ons richten op werven van meer vrijwilligers voor de club. Ook willen we dit jaar een structureel vrijwilligersbeleid gaan opstellen. De commissie die dit gaat vormgeven moet nog verder worden opgericht.

   

  Communicatie / webredactie

  Het onderhoud en beheer van de website van PVCV is op dit moment in goede handen. We zoeken echter nog een paar enthousiaste leden die willen helpen om de communicatie binnen de club verder te gaan opzetten. Denk hierbij aan het schrijven van content voor de website. Echter zoeken we ook leden met kennis van het optimaal inzetten van sociaal media als communicatiemiddel.