• Wie is wie?

  Bestuur
  Het hoofdbestuur geeft leiding aan de gehele vereniging. Zij zorgen ervoor dat het voetbal (zowel selectie als breedte) kan worden beoefend en dat de sportiviteit in teamverband wordt uitgedragen.  

  Financiële commissie

  • Voorzitter - Joost Oorschot - penningmeester@pvcv.nl
  • Contributiezaken - Paul Hillebrand
  • Trainerscontracten - Arjan Verstoep
  • Salarisadministratie - Linda de Groot
  • Boekingen/Betalingen - Astrid van Wijnbergen
  • Sponsoring - Brent van der Werf - sponsorcommissie@pvcv.nl
  • Subsidiezaken - Vacant 

  Voetbalzaken
  Binnen Voetbalzaken komen de diverse voetbalactiviteiten van PVCV samen voor de afstemming en coördinatie van beleid en operatie.   

  Jeugdcommissie
  De jeugdcommissie (JC) zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het voetballen van de jeugdafdeling goed wordt georganiseerd, waaronder de teamindelingen. Verzorgt de circuittrainingen van alle onderbouwteams en organiseert avonden voor trainers om zich te ontwikkelen. Daarnaast onderhouden zij de samenwerking met FC Utrecht (Partnerclub), ander BVO's en KNVB inzake scouting en beleid. 

  Seniorencommissie
  De seniorencommissie (SC) (seniorencommissie@pvcv.nl) zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het seniorenvoetbal (incl. O23 zondag) goed wordt georganiseerd.   

  • Kjeld Griffioen - Voorzitter
  • Gijs-Jan Hartings - Secretaris
  • Edwin Voskuilen - Notulist
  • Bas de Bruin - Coördinator breedte-elftallen
  • Evert Schouwstra - Coördinator breedte-elftallen
  • Mark Schagen - Coördinator 0-23 breedte
  • Jasper van Leeuwen - Coördinator scheidsrechters

  Technische Seniorencommissie
  De Technische Seniorencommissie (TSC) is verantwoordelijk voor de trainers en selectie van PVCV 1 en PVCV JO23-1 (ZA).  

  Ledenadministratie
  De ledenadministratie verzorgt de aanmeldingen, overschrijvingen en opzeggingen. Tevens dienen alle wijzigingen zoals bijvoorbeeld emailadres, huisadres, telefoonnummer aan de ledenadministratie te worden doorgegeven zodat dit correct kan worden geregistreerd.   

  Wedstrijdsecretariaat
  Het wedstrijdsecretariaat zorgt ervoor dat alle wedstrijden goed worden ingepland en is aanspreekpunt voor de administratieve competitiezaken voor de KNVB.  

  Sportiviteit & Respect
  Het positief stimuleren van een sportieve en respectvolle houding van alle leden van de verenging. De commissie heeft contact met de verenigingen die een gezamenlijk convenant hebben op dit terrein, om zo waar mogelijk samen op te trekken en van elkaar te leren. Tevens behandelt deze commissie meldingen van incidenten die te maken hebben met agressie of respectloos gedrag af. De commissie heeft hierin vooral een bemiddelende rol (mediator).  

  Materialen
  De materialencommissie zorgt ervoor dat alle voetbal-ondersteunende materialen beschikbaar zijn. Ook zien zij toe op het juiste gebruik van de materialen en zijn zij het aanspreekpunt bij vermissing of andere vragen.  

  Terrein
  De terreincommissie zorgt ervoor dat het buitenterrein van Sportpark Fletiomare-Oost welke onder de verantwoording van PVCV goed onderhouden wordt. Hieronder vallen ook de velden en de doelen. 

  Vrijwilligers
  We gaan dit seizoen ons richten op werven van meer vrijwilligers voor de club. Ook willen we dit jaar een structureel vrijwilligersbeleid gaan opstellen. De commissie die dit gaat vormgeven moet nog verder worden opgericht.  

  Communicatie / webredactie
  Het onderhoud en beheer van de website van PVCV is op dit moment in goede handen. We zoeken echter nog een paar enthousiaste leden die willen helpen om de communicatie binnen de club verder te gaan opzetten. Denk hierbij aan het schrijven van content voor de website. Echter zoeken we ook leden met kennis van het optimaal inzetten van sociaal media als communicatiemiddel.  


  Kantine van PVCV & HVLR
  Stichting die de kantine van PVCV en Handbalvereniging Leidsche Rijn exploiteert namens PVCV en HVLR. Het Bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Marcel Egels
  • Secretaris: Maickel de Langen
  • Penningmeester: Piethein Leune
  • Leden: Lucienne Egels, Esther Spoelstra, Dennis van Kuijk, Erwin Geurts en Astrid van Wijnbergen
  • Algmene vragen of vrijwilliger worden? kantine@pvcv-hvlr.nl
  • Leveranciers en administratie? administratie@pvcv-hvlr.nl

  Supportersvereniniging
  De Supportersvereniging organiseert activiteiten voor haar leden waaronder de Bingo en het 21 spel. Het doel van De Supportersvereniging is het financieel ondersteunen van PVCV.