• PVCV wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

    De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen PVCV willen wij dit graag voor zijn.

    Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de punten waarmee PVCV een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

    PVCV heeft besloten om van seizoen 2018-2019 voor alle betaalde trainers die direct of indirect in een gezagsverhouding tot minderjarige staat, te vragen om een VOG te overleggen. Hiermee willen wij een stap in de goede richting zetten om een veilige voetbalvereniging te blijven waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging.