• Trainen in Corona-tijd (deel nummer zoveel)

  1 dec 2021
 • Trainen in Corona-tijd (deel nummer zoveel)

  De afgelopen dagen hebben we bij PVCV niet getraind om de consequenties van de nieuwe Coronamaatregelen en de aanwijzingen van de KNVB tot ons te nemen.

  Nu het duidelijk is dat de KNVB komende zaterdag (jeugd) en zondag (senioren) alle wedstrijden in de B-categorie laat doorgaan en ook enkele inhaalwedstrijden in de A-Categorie heeft ingepland wordt de situatie anders. We willen daarom weer starten met trainen op donderdag en vrijdag.

  We zijn ons bewust dat de situatie deze week nog kan wijzigen. Zo wordt woensdag (vandaag) nog gediscussieerd in de Tweede Kamer over het pakket aan Corona-maatregelen. De KNVB zou (met ons) graag zien dat sport wordt gerekend tot de essentiële sectoren en daarom tot 20:00 uur open zouden mogen zijn. Op dit moment heeft de regering echter nog altijd sluiting van de sport staan om 17:00 uur.

  Er zijn daarom voor donderdag (morgen) en vrijdag (overmorgen) twee opties. Optie 1 (trainen tot 17:00 uur) en Optie 2 (trainen tot 20:00 uur).

  We gaan nu uit van optie 1 (alleen trainen tot 17:00), maar mocht het toch optie 2 worden (trainen tot 20:00 uur), dan zullen we de teams per app zsm informeren dat voor de jeugd het reguliere trainingsschema met kleine aanpassingen (zie onder) in werking zal treden op donderdag en vrijdag.

  Voor de trainingen vanaf 6 december zijn er natuurlijk ook nog twee opties. De uitgangspunten en de voortgang van die trainingsschema’s staan hieronder ook beschreven.

  Op donderdag en vrijdag zal de kantine gesloten zijn. Er kan dan ook geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Het scheidsrechters toilet aan de kant van veld 4 zal geopend zijn. Ook: houd je weer aan de basismaatregelen. Kom niet trainen bij klachten, was je handen, neem je eigen bidon mee, etc.

  Trainingen deze week: donderdag 2 december en vrijdag 3 december

  Optie 1: trainen tot 17:00 uur
  We kunnen en willen op donderdag en vrijdag van deze week de eerste trainingen laten hervatten met het oog op de zaterdag. Trainen in Coronatijd betekent opnieuw dat de veldbezetting krapper zal worden. Er zal met meer teams op één veld worden getraind dan gebruikelijk. Geef elkaar dus de ruimte en bedenk met elkaar handige oplossingen voor de oefeningen die je wil doen. Er is geen seniorentraining.

  Donderdag (16:00-17:00 uur, eerder starten mag) zullen de selectieteams in de JO8, JO9, JO10 en JO11 trainen van 16:00-17:00 en de JO13-1, JO14-1, JO15-1 en JO17-1. Ook de JO13-3 en de JO14-2 kunnen trainen. Vrijwel al deze teams zijn nog in de race voor promotie en/of zullen zaterdag spelen.

  Veld 1: JO8-1-2-3-4, JO9-1-2-3-4, JO10-1-2-3-4 (exacte indeling komt van TM Cor Stols)
  Veld 2A: JO11-1, JO11-2, JO11-3 (exacte indeling komt van TM Cor Stols)
  Veld 5: JO8-JO9-JO10-selectie, JO14-1 (precieze indeling komt van TM Cor Stols)
  Veld 2B: JO17-1
  Veld 3: JO13-1, JO14-1, JO15-1
  Veld 4: JO13-3, JO14-2

  Op vrijdag (16:00-17:00, eerder starten mag) zullen de JO12 teams hun gezamenlijke trainingsmoment hebben (was woensdag) en de meerderheid van de bovenbouw teams die normaal ook op vrijdag trainen:
  Veld 1A: JO13-2, JO13-4
  Veld 1B: JO14-4, JO14-5
  Veld 2: Alle JO12-teams
  Veld 3A: JO14-3, JO15-5
  Veld 3B: JO16-3, JO16-4
  Veld 4: JO13-5, JO13-6, JO13-7
  Veld 5: Alle JO12 teams


  Optie 2: trainen tot 20:00 uur
  Alle jeugdteams op de donderdag trainen volgens het reguliere schema met een aantal aanpassingen:

  • De trainingstijd van de selectie bovenbouwteams wordt verkort tot 20:00 uur (van 20:15 uur).
  • JO14-6 zal met JO14-2 om 19:00 uur trainen op veld 4
  • De seniorentrainingen komen te vervallen

  Trainingen vanaf maandag 6 december
  Kleedkamers zullen niet beschikbaar zijn op trainingsdagen. Het scheidsrechters toilet aan de zijkant van veld 4 is beschikbaar. Houd je aan de basismaatregelen.

  Optie 1: trainen tot 17:00 uur
  We zullen op korte termijn (waarschijnlijk dit weekend) een nieuw trainingsschema publiceren met de volgende uitgangspunten:

  • Alle jeugdteams worden in staat gesteld om minimaal 1x te trainen van 16:00-17:00 uur.
  • Optioneel kunnen teams extra trainen of als alternatief van 15:00-16:00 uur
  • Optioneel kunnen teams extra trainen of als alternatief van 07:00-08:15 uur
  • Onderbouw niet-selectie zal trainen in circuitvorm op woensdag (JO8-JO9-JO10-JO11) en op vrijdag (JO12)
  • Vooralsnog vinden de JO8-JO9-JO10-JO11 maandag circuittrainingen geen doorgang. Mocht daar verandering in komen, dan zullen we daar zsm over communiceren.
  • Seniorenteams worden in staat gesteld te trainen in het weekend als de competitie niet doorgaat en de Corona-regels het toe laten. Hier komt later bericht over.
  • De donderdag en vrijdag zijn in principe zoals hierboven beschreven
  • We zullen met meer teams dan normaal op 1 veld trainen.
  • Teams kunnen hun wensen kenbaar maken en ook afmelden (trainen van 16:00-17:00 niet haalbaar) na publicatie van het trainingsschema via het bekende email trainingsschema@pvcv.nl
  • We kunnen ons voorstellen dat in de midden- en bovenbouw het soms ingewikkeld zal zijn om te kunnen trainen. Overleg met andere teams of trainingen gezamenlijk kunnen worden gedaan om genoeg spelers te hebben voor een training.

  Optie 2: trainen tot 20:00 uur
  Ook in dit geval zullen we een nieuw trainingsschema publiceren met de volgende uitganspunten:

  • Het huidige trainingsschema zullen we indikken om zoveel mogelijk teams te laten trainen op hun eigen trainingsdag
  • Trainingen voor de senioren zullen waarschijnlijk komen te vervallen of worden verplaatst naar het weekend. Al zullen we dat doen in afstemming met de Seniorencommissies.

  Informatie over de opening van de kantine als de trainingen tot 20:00 mogen zal in een volgende update volgen.

  Het zal duidelijk zijn dat het trainingsschema in Corona-tijd weer een complexe puzzel gaat worden met een grote hoeveelheid werk waarvan we ook weten dat niet iedereen waarschijnlijk kan trainen zoals hij graag zou willen. We vragen dan ook de medewerking van alle leden om het toch weer een succes te maken zodat vrijwel iedereen kan trainen.

  Vragen? Mail naar trainingsschema@pvcv.nl

  De Trainingsschemaplanners