• SPORTIVITEIT & RESPECT

  PVCV wil een voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Een vereniging waarbij het spelplezier en de ontwikkeling van de leden centraal staan.

  PVCV maakt daarbij dankbaar gebruik van de pedagogische uitgangspunten van de stichting “Sportief Coachen”. Die koppelt zelfvertrouwen aan spelplezier en andersom :  zelfvertrouwen en spelplezier gaan hand in hand !

  Ontwikkelen gaat in kleine stappen, met haalbare doelen, elkaar complimenten geven, een team vormen, wedstrijden spelen mét in plaats van tegen, accepteren wat de scheidsrechter beslist.

  Het maakt daarbij niet uit of je in de selectie of bij de recreanten speelt, immers in beide gevallen draait het om hetzelfde: wie met plezier speelt, zal blijven voetballen, blijven bewegen en zich blijven ontwikkelen.

  Deze aanpak vraagt een brede ondersteuning, niet alleen bij de technische staf in het veld, maar ook bij het publiek om het veld.

  Draag jij je steentje bij ? Als trainer of coach, vlagger of fluiter, vrijwilliger of gewoon supporter, bedenk dat een compliment zelfvertrouwen & spelplezier versterkt en kritiek dat juist verzwakt.

  Ons motto is “Psstttt hier wordt gevoetbald”. Hou je gedeist en beperk je tot positief commentaar op het spel en het spelverloop ! Met een glimlach is spelplezier gemakkelijk  gemaakt !

 • SPORTIVITEIT, WAAR STAAT DAT VOOR?

  De precieze invulling van sportiviteit verschilt zowel per omgeving als per sport. In veel gevallen worden de normen expliciet in de spelregels opgenomen, in andere gevallen zijn ze ongeschreven. Algemeen gelden de volgende normen op en rond de speelvelden waaraan wij ons bij PVCV aan willen houden:

  • Je aan de spelregels houden. Valspelen, je juist niet aan de regels houden, is onsportief. Dat geldt natuurlijk ook als de scheidsrechter het toevallig niet ziet !
  • Het spel soepellaten verlopen. Het tegenovergestelde doen is spelbederf, bijvoorbeeld door het spel opzettelijk te vertragen of nodeloos te hinderen. Dat doen we bij PVCV dus niet.
  • De autoriteit van de scheidsrechter en de grensrechters respecteren. De "scheids" heeft altijd gelijk, ook als hij of zij het minder goed heeft gezien ! Als jezelf de scheidsrechter, grensrechter of spelbegeleider bent, alleen dan ingrijpen als je 100% zeker bent van een overtreding. Bij twijfel altijd door laten spelen ! Houdt ook de voordeelregel in acht, fluit of vlag zo min mogelijk.
  • Je tegenstander respecteren, bijvoorbeeld door diens hand van tevoren te schudden en te helpen opstaan bij een valpartij of bij een blessure de tegenpartij de kans te geven de geblesseerde te verzorgen of wisselen. Discrimerende of andere gemene uitingen maken, doen we bij PVCV uiteraard niet.
  • Tegen verlies kunnen. Er zijn net zoveel winnaars als verliezers bij een wedstrijd als je alleen naar de uitslag kijkt. Als je kunt kijken naar wat je zelf bereikt hebt, zijn er meer winnaars dan verliezers !
  • Je speelt altijd naar beste vermogen, ook als dit een rivaal vooruit helpt in een competitie of als dit leidt tot een sterkere tegenstander in een volgende knock-outfase.
  • Je zelfbeheersing behouden en jezelf sportief blijven opstellen, ook als een tegenstander zich onsportief gedraagt. Dat geldt ook bij irritant gedrag van een ander of bij gevaarlijk spel. Als trainer of teambegeleider rust uitstralen en je team tot kalmte malen als de spanning onverhoopt toch oploopt.
  • Altijd de veiligheid van jezelf, de tegenstander, de scheidsrechter en het publiek waarborgen. Dat wil zeggen in een onveilige situatie het spel desnoods onderbreken of het veld verlaten, fysieke en /of verbale escalatie te allen tijde vermijden.
  • Je bij een thuiswedstrijd als een goede gastheer en bij een uitwedstrijd als een goede gast te gedragen. Door je hoffelijk te gedragen en velden, faciliteiten en kleedkamers netjes te houden.
  • Een op het sportveld begonnen vete nooit voorzetten buiten het veld.

  Ook van het publiek wordt verwacht dat ze zich sportief gedragen. Voor een knappe  actie van de eigen spelers mag uiteraard geapplaudisseerd worden, en dat geldt ook bij een actie van de tegenpartij.

  Bij PVCV onthouden we ons daarbij te allen tijde van kwetsende leuzen en van opmerkingen maken naar de arbitrage, spelers en/of toeschouwers.

 • RESPECT, HOE WERK DAT?

  Respect geef je ongevraagd !

  Respect draag je uit en geef je uit passie met je sport aan je team, je coach, je tegenstander, de scheidsrechter en het publiek.

  Respect kun je omgekeerd ook krijgen. Je kunt het niet afdwingen maar wel verdienen, door je respectvol te gedragen.

  Respecteren is accepteren !

  Respecteren betekent dat je het spelverloop accepteert , dat de scheidsrechter het anders ziet, de tegenstander ook graag wil winnen, beter of slechter kan voetballen dan jij, de bal soms anders rolt dan je zou willen. 

  Respect bij PVCV ?

  Bij PVCV geven we de tegenstanders een hand voor de wedstrijd en wensen we ze een prettige wedstrijd. We zijn sportief en onthouden ons van gemeen spel. We volgen de instructies van de scheidsrechter en onthouden ons van commentaar op beslissingen van de scheidsrechter en het spel van de tegenpartij. Na afloop bedanken we de scheidsrechter en de tegenstander voor hun inspanning.

   

  Bij PVCV hebben we een commissie Respect & Sportiviteit om spelplezier en zelfvertrouwen te promoten. Je kunt ons bereiken via respect@pvcv.nl bij slechte, maar ook bij goede ervaringen bij wedstrijden bij en tegen PVCV.

  De commissie Respect werkt samen met de KNVB, de gemeente Utrecht en de 32 andere voetbalverenigingen in Utrecht aan het terugdringen van incidenten rond voetbalwedstrijden onder de vlag van het “convenant van Utrecht”.  Loopt een wedstrijd uit de hand, meldt dit dan altijd bij de wedstrijdcommissie en bij respect@pvcv.nl om herhaling te voorkomen.

 • VERTROUWENSPERSOON

  Wij zijn Soufiane Ouard en Aafke Zeijl en hebben beiden kinderen voetballen bij PVCV. We zijn de vertrouwenscontactpersonen van de vereniging.

  Graag willen we dat iedereen zich prettig voelt bij PVCV. Dat kan alleen als clubleden en vrijwilligers elkaar met respect behandelen. Meestal gaat dat natuurlijk goed en kan er met veel plezier en enthousiasme gevoetbald worden.

  Soms zijn er echter situaties waarbij er sprake is van ongewenst gedrag. Voorbeelden hiervan zijn seksuele intimidatie, racisme en discriminatie, agressie en geweld, dopinggebruik en machtsmisbruik. Als jou zoiets overkomt, dan is je voetbalclub opeens niet meer die gezellige, leuke plek, maar wordt het een plek waar je je onveilig gaat voelen. Als dat aan de hand is, dan kun je contact zoeken met een vertrouwenscontactpersoon van PVCV.

  Als je contact opneemt met ons, dan kunnen wij je informeren over wat je kunt doen om je probleem op te lossen. Denk aan het bespreken met een trainer, het in gesprek gaan met degene die jou op één of andere manier lastigvalt, het contact opnemen met een expert bij de KNVB of het aangifte doen bij de politie als daar aanleiding toe is. Wat de beste oplossing is, bepaal je zelf. De vertrouwenscontactpersonen wijzen alleen de mogelijkheden aan.

  Je kunt ons bereiken via vertrouwenspersoon@pvcv.nl. We zullen naar je luisteren en met je meedenken. Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid voor een goed sportklimaat.

  Wil je meer weten? In het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag kun je precies lezen wat wel en niet tot de taken van de vertrouwenscontactpersoon behoort.

 • PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING

  PVCV biedt pedagogische ondersteuning aan trainers en coaches van de jeugdteams