• Senioren teams

 • Seniorencommissie

  In de ruim 85 jaar dat PVCV bestaat is de samenleving vaak veranderd en zodoende veranderen wij mee. Samen één vereniging zijn vraagt verbinding tussen alle betrokkenen. Met dit in ons achterhoofd is vanuit de seniorencommissie, met de leiders een gezamenlijke visie voor de senioren ontwikkeld;

  "Meer dan voetbal"

  Wat we willen bereiken:

  • Wij willen een goede doorstroming van jeugd naar de senioren. Waarbij jeugdspelers blijven voetballen bij onze vereniging, hetzij bij de selectie hetzij bij lagere elftallen.
  • Wij gaan voor prestatie, maar houden het "belang van verenigen" scherp in het oog.
  • Wij streven naar een gezonde opbouw per team; goede communicatie en duidelijk leiderschap

  Onze rol als seniorencommissie:

  • Wij zijn verantwoordelijk voor het beleid binnen de senioren afdelingen en zet ons in voor duidelijke structuur, werkwijze en de verdeling van taken en rollen binnen de seniorenteams
  • Wij bieden de gelegenheid en ondersteuning bij vriendenteams
  • Wij blijven de voortgang en ontwikkeling van de teams volgen
  • Wij bieden gerichte ondersteuning aan de leiders om de leiderstaak uit te voeren
  • Wij hebben eindverantwoordelijkheid over de aan- en afmelding van teams
  • Wij zijn eindverantwoordelijk voor het promotiebeleid van vriendenteams en stemmen voor selectieteams dit zorgvuldig af met de technische commissie

  Mocht u hier meer van willen weten, vragen of opmerkingen hebben, stuur een mailtje naar seniorencommissie@pvcv.nl U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

  De seniorencommissie bestaat uit: 

  Voorzitter : Reinier de Rooij
  Secretaris :  Kjeld Griffioen
  Notulist : Edwin Voskuilen
  Coördinator senioren breedte-elftallen : Bas de Bruin
  Coördinator senioren breedte-elftallen : Evert Schouwstra
  Coördinator O23 breedte-elftallen : Mark Schagen
  Coördinator scheidsrechters : Jesper van Leeuwen