• Bericht van het bestuur en commissie Respect

  2 okt 2020
 • Wij hebben u eerder bericht dat er op zaterdag 26 september jl. een zeer vervelend incident op social media heeft plaatsgevonden met enorme impact voor onze club. De club heeft direct afstand genomen van de post op het persoonlijke team Instagram-account. Het bestuur heeft de afgelopen dagen onderzoek gedaan naar het ontstaan van het bericht en de gevolgen daarvan. Hierbij hebben wij spelers en hun ouders gesproken.

  Uit de gesprekken komen meerdere dingen naar voren, waaronder het feit  dat de spelers volledig hebben onderschat, dat hun post op hun persoonlijke team Instagram-account mensen zou kunnen kwetsen.

  Zij zijn zich er inmiddels van bewust dat een dergelijke post niet meer als grap gelezen kan worden en niet getolereerd wordt door PVCV en de samenleving. Dit bewustzijn verandert niets aan ons standpunt, maar wij willen wel meegeven dat zij de grote impact die het momenteel op hun leven heeft nooit hebben kunnen bedenken.

  Het bestuur heeft maatregelen getroffen tegen de spelers van het team. Deze maatregelen zijn genomen op basis van het overtreden van de huisregels van PVCV met de volgende onderbouwing:

  Van ieder lid van PVCV wordt te allen tijde verwacht dat hij of zij zich aan de huisregels houdt, die onder meer op de website onder de tab “club” en “huisregels” te vinden zijn. Uitingen van geweld en van racistische of discriminerende aard worden daar nadrukkelijk genoemd als gedrag dat niet bij onze club past, ook niet als je daar alleen indirect bij betrokken bent.

  Het bestuur begrijpt dat het voor haar leden niet altijd makkelijk is op het veld of daarbuiten, maar staat er op dat PVCV te allen tijde staat voor sportiviteit, respect en spelplezier, op en rond de voetbalvelden. Wij verwachten van alle leden dat ze dit nastreven en zonodig elkaar  er aan herinneren als er onverwacht toch inbreuk op wordt gemaakt.

  De maatregelen voor het team zijn de volgende:

  • voor de duur van 4 weken hebben de spelers geen toegang tot trainingen, wedstrijden en overige activiteiten van de vereniging;
  • het team is per direct terug getrokken uit de competitie;
  • het team zal een door de KNVB verplichte cursus moeten volgen welke respect als basis zal hebben.

  Laat het aan alle leden en spelers van PVCV duidelijk zijn dat er gevaren zitten aan het gebruik van social media. Ongepast gebruik zal op geen enkele wijze geaccepteerd noch  getolereerd worden.

  Zeer binnenkort zal PVCV haar huisregels uitbreiden met een gedragscode social media. Hierin staan de richtlijnen en uitgangspunten beschreven omtrent het gebruik van social media door leden op hun persoonlijke team accounts. Aan de trainers van het betreffende team is opgelegd dat zij de social media richtlijnen actief gaan uitdragen binnen de jeugdteams.

  Namens

  Het bestuur
  Commissie Respect