• Reminder: Opruimen van de doelen

    Zoals bij de meeste trainers bekend is heeft de terreincommissie we een helder plan opgesteld voor het opruimen van de doelen. We willen iedereen verzoeken om er aan mee te helpen om de doelen na trainingen en/of wedstrijden weer op de juiste plek op te ruimen. 

    Je vind het plan in het bovenstaande menu onder CLUB.