• De contributie-inning zal bij de jeugdleden in week 37 zal plaatsvinden. De senioren zullen kort hierna ook volgen.

  Het contributiegeld bestaat uit het gedeelte wat betaald wordt voor het voetballende lidmaatschap per leeftijdscategorie, optioneel aangevuld met een bijdrage voor kleding of een bijdrage voor selectievoetbal.

  Er kan een legitieme reden bestaan waarom u het oneens bent met de inning, U-pashouders worden namelijk gewoon geïnd, als zij dit seizoen nog niet er voor hebben gezorgd dat de penningmeester in het bezit is van een kopie. Lever in dit geval een kopie van de U-pas in via penningmeester@pvcv.nl

  Voorts kan er de wens zijn om gespreid te betalen. In overleg met de penningmeester is er (een beperkte) regeling mogelijk.

  In alle situaties geldt dat indien op 15 november de contributie nog niet volledig binnen is, de speler sancties te wachten staat. In eerste instantie volgt een wedstrijdverbod bij wanbetaling.

  Leden die na 15 augustus lid zijn geworden zitten zeer waarschijnlijk niet in de inningsbatch en zullen later dit seizoen alsnog geïnd worden.

   

  Met vriendelijke groet,
  Paul Hillebrand
  Penningmeester PVCV