• Beste leden

  Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren in overleg met PVCV. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen

  Met dit protocol willen wij onze leden een richting geven hoe te handelen en iedereen die betrokken is bij de start van de trainingen belangrijke aandachtspunten meegeven, uiteraard binnen de kaders van het Kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

  De sportactiviteiten ( trainingen) en de gedeeltelijke openstelling van ons sportpark willen wij mogelijk maken per 29 april! Hierbij houden we rekening met de geldende noodverordeningen. Daarom hebben we een Protocol opgesteld en vragen we iedereen zich aan de regels te houden zodat het een mooie start wordt maar ook kan blijven.

  PVCV heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van dit protocol. De gemeente maakt afspraken met PVCV over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden.

  We doen dit samen! Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van onze accommodatie.
  Wij zijn blij om vanaf 29 april weer onze enthousiaste spelers te kunnen ontvangen op de club op een veilige en verantwoorde wijze! In document hebben we alle maatregelen op een rijtje gezet om veilig en verantwoord te kunnen starten.
  We hebben daarom ook de routing van ons sportpark aangepast zodat spelers elkaar zo min mogelijk tegen komen. Deze is ook opgenomen in dit document.

  Het Bestuur PVCV

   


  Veiligheid en Hygiëneregels voor iedereen

  Graag aandacht voor onderstaande maatregelen:

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

  • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

  • Hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes;

  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

  • Douche thuis en niet op de sportlocatie;

  • Vermijd het aanraken van je gezicht;

  • Schud geen handen;

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis!

   

  VANUIT PVCV Namens PVCV zullen wij de volgende maatregelen uitvoeren:

  • Wij zorgen dat er te allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
  • Er zijn op trainingsdagen Corona-verantwoordelijken die op de trainingsdagen herkenbaar zijn aan hesjes.
  • Wij nemen de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht.
  • Wij hebben onze trainers en leider geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier de trainingen kunnen uitvoeren;
  • Wij communiceren de regels met de trainers, spelers en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen.
  • Wij hebben de trainers en leiders geïnstrueerd dat ze spelers bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag.
  • Wij hebben gezorgd voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de sportvelden. Hierbij houden we de 1,5 meter onderlinge afstand in acht.
  • Wij zorgen voor een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen zodat dat trainers en spelers de sportvelden op een veilige manier kunnen betreden.
  • De kantine en de kleedkamers en andere ruimtes zijn vooralsnog gesloten.
  • Wij zorgen dat de sportmaterialen op het sportveld beschikbaar zijn voor trainers en spelers.
  • Wij zorgen voor de persoonlijke hygiënemiddelen voor de trainers en leiders en schoonmaakmiddelen voor de materialen (desinfectie, water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
  • Wij hebben met de (mede)gebruikers van de accommodatie, Handbal en Korfbal afgestemd op welke wijze het protocol op de diverse plekken van onze sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.


  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

  We hebben de trainers, begeleiders en vrijwilligers verzocht de onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • Iedereen wordt verzocht zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de sportvelden te komen als je training gaat geven;
  • Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt houdt 1,5 meter afstand ook onderling. Voor de leeftijdscategorie t/m 12 geldt deze regel niet voor de spelers onderling maar wel voor de trainer.
  • Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
  • Binnen de teams waar zowel 12- als 13- jarige spelers zitten (O13) gaan we uit van de hoogste veiligheid en moeten de 12-jarige zich aan de regels voor 13 t/m 18 jaar houden.
  • Haal de spelers van de onderbouw zelf op bij de ingang en loop met de inachtneming van de 1,5 meter direct naar het trainingsveld. De spelers zijn uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
  • De spelers van de bovenbouw lopen zelf, met in achtneming van de 1,5 meter, naar het trainingsveld en wachten langs de lijn. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training zijn zij aanwezig.
  • De trainers van de eerste trainingen op een dag zetten de doelen klaar voor de training.
  • De trainers van de laatste training op een dag zorgen dat de doelen weer op de daarvoor aangegeven plekken worden neergezet. Dit kan met behulp van de spelers waarbij wel de 1,5 meter in acht genomen moet worden.
  • De kliko’s worden zelf uit het materiaalhok gehaald door de trainers. Er staan bij de ingang desinfecterende middelen klaar en er wordt gevraagd dat de trainers de kliko’s bij het ophalen en terugbrengen schoonmaken.
  • Zorg dat de overige materialen voor de training klaar staan als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat de spelers trainen op het toegewezen veld of deel van het veld zoals in het nieuwe trainingsschema is opgenomen.
  • Maak voor iedere training altijd aan de (gedrags-)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18-jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden.
  • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
  • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt. Ook zij moeten er aan wennen!
  • Als trainer en leider houd je 1,5 meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
  • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
  • Voor de bovenbouw geldt dat de trainingen wordt uitgegaan van voetgeoriënteerde oefeningen. Koppen en inworpen worden vermeden. Tevens het advies om de ballen niet met de handen aan te raken.
  • De spelers zullen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Hier is rekening mee gehouden in het aangepaste trainingsschema. Bovendien is er rekening gehouden met 15 minuten tussen de trainingen op het veld.
  • Er mogen geen toeschouwers zijn bij de training aanwezig zijn. Ook geen ouders.
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes; • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen
  • In de eerste week van de opstart moeten alle trainers de spelers aan het einde van de training naar de uitgang begeleiden. Hierdoor wennen de spelers aan de nieuwe routing op het sportpark. Dit geldt voor iedereen. Na de eerste week is dat voor de bovenbouw niet meer nodig.
  • Wijs de spelers erop dat zij direct vertrekken naar huis.
  • Voor de trainers is de scheidsrechterkleedkamer gedurende de trainingen geopend. Ook voor een sanitaire stop. Hier staat ook de EHBO kist alsmede het AED apparaat voor het geval van calamiteiten.
  • Trainers worden verzocht in de Onderbouw en Bovenbouw de 1,5 meter in acht te nemen. Met name bij de Onderbouw kan dit nog wel eens lastig zijn in de praktijk. Een kind met een blessure of een knuffel. Dat mag en ik ook verantwoord volgens het advies van het RIVM. Doe dit alleen bij calamiteiten.

   

  Voor spelers
  Graag aandacht om de onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Kom alleen naar het sportveld wanneer er voor jou een training gepland staat.
  • Fiets alleen of als je gebracht wordt met de auto kom met één persoon uit jouw huishouden.
  • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar het sportveld.
  • Kom in je voetbalkleding naar de sportvelden. De kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen.
  • Zorg dat je thuis naar toilet bent geweest.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar het sportveld en wacht bij de daarvoor aangewezen plek; Er is een aparte ingang open.
  • De onderbouw t/m 12 wacht bij de ingang tot de trainer de spelers komt halen om naar het trainingsveld te gaan en houdt 1,5 meter afstand van de trainer.
  • De bovenbouw 13 t/m 18 mag bij aankomst bij het sportpark direct doorlopen naar het trainingsveld en wacht langs de lijn. Uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de training en houdt bij 1,5 meter afstand ook bij het wachten langs de lijn.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en leiders.
  • Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.
  • Spelers t/m 12 jaar hoeven tijdens de training de beperking van 1,5 meter niet aan te houden. Wel tot de trainer en leider!
  • De trainingsmaterialen waaronder de ballen worden door de club klaargezet.
  • Voor de bovenbouw geldt dat de trainingen wordt uitgegaan van voetgeoriënteerde oefeningen. Koppen en inworpen worden vermeden. Tevens het advies om de ballen niet met de handen aan te raken.
  • Bij de laatste training van de dag wordt verzocht aan de spelers te helpen met het opruimen van de doelen. Ook hierbij de 1,5 meter in acht nemen.
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • Verlaat direct na de training het sportveld samen met de trainer. Na de eerste week mag de bovenbouw alleen naar de uitgang. De uitgang is een andere dan de ingang dus let goed op!   Voor ouders en verzorgers
  Graag aandacht om onderstaande maatregelen uit te voeren:

  • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen. • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer zodat we u kunnen bereiken bij een calamiteit.
  • Breng je kind(eren) alleen naar het sportveld wanneer er een training voor jouw kind(eren)gepland staat; Ook als er meerdere trainingsmomenten zijn op een dag voor meerdere kinderen uit het gezin.
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
  • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
  • Laat je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid per fiets naar de sportvelden komen.
  • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
  • Kom of laat je kind(eren) niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de sportvelden komen.
  • Er is een speciale routing gemaakt met een aparte ingang en aparte uitgang voor de spelers zodat de spelers van de volgende groep elkaar niet tegenkomen.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, de trainers, begeleiders en bestuursleden
  • Direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen bij de sportaccommodatie op een speciaal daarvoor aangewezen. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.


  Meest voorkomende vragen:

  1. Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Hoe kan dit in goede banen worden geleid?
   Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.
  2. Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand houden?
   Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de begeleider of trainer.
   Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor sommige kinderen in de praktijk lastig zal zijn. Een kind met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig; dat mag en is ook verantwoord.
   Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand te houden tussen kind en de begeleider/trainer.
  3. Wat als ik in 2020 nog 19 jaar moet worden? Betekent dit dat ik niet meer mag sporten op een sportaccommodatie zodra ik 19 ben?
   Dat klopt. Als je 18 bent, val je binnen de groep die mag sporten. Als je 19 jaar bent, val je buiten deze groep en mag je niet meer sporten op een sportaccommodatie. Dit kan worden gecontroleerd.
  4. Mogen trainers boven de 65 jaar training geven?
   Volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of volwassenen met gezondheidsklachten mogen niet naar sportaccommodaties komen en dus ook geen trainingen geven.
  5. Voetbal wordt ook wel gezien als een contactsport. Hoe moet ik de nieuwe maatregelen voor de spelers zien?
   Kinderen t/m 12 jaar hoeven tijdens het spelen en sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleider.
   Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en de trainer.
  6. Mogen we op de club samenkomen?
   Samenkomsten waar een vergunning voor verplicht is, zijn tot 1 september verboden. Het sluiten van sportclubs en sportvoorzieningen geldt tot en met 28 april. Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij zich tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten.
   Voor spelers van 19 jaar en ouder blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld.
   Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar.
  7. Krijgen de begeleiders in de sport ook de mogelijkheid om getest te worden bij klachten?
   Op dit moment is dat nog niet het geval, maar dit is onder de aandacht van de gebracht bij de beleidsmakers van RIVM.  PROTOCOL IN PDF