• Privacy Statement

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  PVCV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Voorletters
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
  • IBAN
  • Legitimatienummer
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@pvcv.nl, om de situatie op te lossen.

  Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar privacy@pvcv.nl

  Foto’s
  Met regelmaat publiceert PVCV foto’s van (voetbal)activiteiten in het programmaboekje PVCV 1, de website en social media (Facebook, Instagram en Twitter). Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's staat. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar privacy@pvcv.nl

  Waarom we gegevens nodig hebben
  PVCV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Het inschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).
  • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en).
  • U te kunnen informeren over wedstrijden, trainingen, PVCV activiteiten en PVCV evenementen.
  • Voor administratieve doeleinden die noodzakelijk zijn voor om de club goed te kunnen organiseren.

  Hoe lang we gegevens bewaren
  PVCV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd na 2 jaar na betaling van de laatste contributie. 

  Delen met anderen

  • PVCV verstrekt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw overschrijven als lid van PVCV naar een andere vereniging te realiseren. Dit alleen als u dit als schriftelijk verzoek heeft gevraagd om dit uit te voeren.
  • PVCV deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van PVCV ten behoeve van wedstrijden, trainingen, PVCV activiteiten en PVCV evenementen.
  • PVCV verkoopt en deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PVCV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  In kaart brengen websitebezoek
  PVCV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ . Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een concreet verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@pvcv.nl. Een inzageverzoek van leden jonger dan 16 jaar kunnen alleen worden ingediend door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u bij elk verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie van uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. PVCV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiliging
  PVCV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@pvcv.nl. 

  Wijziging privacy beleid
  PVCV behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig. De laatste wijziging is doorgevoerd op 17 mei 2018.