• Beste leden, ouders/verzorgers en alle betrokkenen bij PVCV,

  Wij volgen uiteraard de ontwikkelingen rondom het Coronavirus op de voet en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en de KNVB. Op dit moment melden beiden dat er nog geen extra maatregelen genomen hoeven te worden. Mocht dat anders worden, dan laten wij jullie dat uiteraard weten. 

  Voor nu kunnen we wel preventieve maatregelen nemen:

  • Was je handen regelmatig. In de toiletten staat desinfecterende zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je arm (elleboog) of gebruik een papierenzakdoek. Gooi deze direct daarna in de prullenbak.
  • Blijf thuis bij ernstige verkoudheid en/of koorts en meld dat direct bij je coach/trainer. Neem het zekere voor het onzekere.
  • Vraag de tegenstander of ze wel of geen handen willen schudden voorafgaand en na de wedstrijd. Vooralsnog is er geen noodzaak om daar vanaf te zien, maar uiteraard respecteren we de keuze van onze bezoekende clubs als zij het handen schudden over willen slaan gelet op de situatie

  Alle informatie rondom het virus en de maatregelen is ook te vinden op de website van het RIVM, https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

  Wij zullen altijd keuzes van ouders respecteren die kinderen niet willen laten voetballen of trainen. Laten we er samen voor zorgen dat we gezond blijven!

  Namens het bestuur en de commissie Sportiviteit en Respect,

  Jan Baltus, voorzitter PVCV