• Beste leden, ouders en verzorgers van leden van PVCV en HV Leidsche Rijn,

  Hierbij brengen wij jullie op de hoogte van het heugelijke nieuws dat wij als beide verenigingen en de Stichting Fletiomare Oost (SFO - de stichting die de kantine exploiteert voor ons) een nieuwe pachter hebben geselecteerd. De nieuwe pachter is: de Kantinecommissie.

  In juli van dit jaar kwam er plots een einde aan de samenwerking met onze vorige pachter. Hierna is door enthousiaste leden van beide verenigingen vrijwel direct invulling gegeven aan het voortzetten van alle activiteiten die nodig waren om onze kantine draaiende te houden. Een grote uitdaging, die erg goed gewerkt heeft.
  Ondertussen hebben de besturen onder leiding van de SFO (die de pachtovereenkomst aangaat) een selectietraject opgezet om zorgvuldig een nieuwe pachter te selecteren.

  Met een gedegen en zeer grondige selectieprocedure hebben wij met veel geïnteresseerde en enthousiaste partijen gesproken. Bij deze selectie waren zowel het bestuur van de SFO, afgevaardigden van beide verenigingen en de Raad van Toezicht (met daarin beide voorzitters) vertegenwoordigd.

  Wij zijn zeer verheugd dat we, zo snel dat kan, de kantine weer in handen kunnen geven van deze enthousiaste groep vrijwilligers. Zij hebben eerder aangetoond de sfeer, gezelligheid en verbondenheid met leden en clubs te kunnen brengen in de kantine. Dit is mede doorslaggevend geweest om met hen de samenwerking aan te gaan.

  Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat hiermee een stabiele organisatie kan worden opgezet om op professionele wijze een topprestatie neer te kunnen zetten. Voor deze samenwerking zal een nieuwe stichting worden opgezet, van waaruit de pachtactiviteiten worden uitgevoerd en een pachtovereenkomst worden afgesloten met de SFO.

  Vol vertrouwen in deze samenwerking kijken wij uit naar het nieuwe jaar, met nieuwe successen die we gezamenlijk kunnen vieren in ons sportpaviljoen!

  Binnenkort zal er nog nadere informatie volgen waarin onder meer de kantine commissie zich zal voorstellen.


  Met sportieve groet,


  Namens de besturen van PVCV en HV Leidsche Rijn,

  Jan Baltus (voorzitter PVCV)
  Sander Koene (voorzitter Handbalvereniging Leidsche Rijn)