• Nadat vorig seizoen op de Algemene Ledenvergadering van het najaar de nieuwe bestuursstructuur al werd geaccordeerd, heeft dit jaar op de ALV van het voorjaar ook de bekrachtiging van de nieuwe bestuurders plaatsgevonden.

  Lang zag het er naar uit dat er een permanent probleem was ontstaan na het stoppen van voorzitter Joep de Munnik afgelopen zomer. Secretaris Jan Baltus en penningmeester Paul Hillebrand waren de enige twee ingevulde posities van een nieuw bestuursmodel dat een vijfkoppig bestuur zou moeten opleveren. Maar gaandeweg het seizoen zijn er stappen gezet die toch tot een volledige bezetting hebben geleid.

  De invulling van de commerciële tak was hierbij vermoedelijk nog het minst verrassend te noemen. Laurens Bezemer leidde al de sponsorcommissie en was vanuit die functie ook het aanspreekpunt voor Jan en Paul. De stap van voorzitter Sponsorcommissie naar voorzitter Sponsoring & Activiteiten is geen schokkende, maar moest wel geformaliseerd worden. We zien er naar uit om de samenwerking met Laurens verder uit te diepen.

  De functie Voetbalzaken was gecompliceerder om in te vullen. De vier commissies die hier in samenkomen (jeugdcommissie, technische jeugdcommissie, seniorencommissie, technische seniorencommissie) waren stuk voor stuk prima ingevuld. Maar juist dit stukje van het bestuur was elementair in de bestuurswijziging: niet langer de operationele zaken aan de bestuurstafel, maar slechts de grote lijnen waar de vereniging mee te maken heeft.
   
  We hebben het als een lot uit de loterij ervaren, dat Peter Meloen zich beschikbaar stelde om de vier onderliggende commissies te vertegenwoordigen aan de bestuurstafel. We hopen dat Peter de verbinding tussen deze commissies in goede banen kan leiden op een manier waarbij ieders belang zo goed mogelijk wordt ingevuld.

  De laatste mutatie had weer een nieuwe interne mutatie tot gevolg. Dennis van Kuijk, voorheen secretaris van de seniorencommissie, had de bereidheid om het bestuur als secretaris te versterken. Echter was deze positie niet een vacature gezien de aanwezigheid van Jan Baltus. Toch hebben we het aanbod van Dennis met twee handen aangepakt, het maakt namelijk voor Jan de weg vrij om de vacature voorzitter in te vullen.

  Opgesomd, vanaf heden ziet het bestuur er als volgt uit:
  Voorzitter:                            Jan Baltus
  Secretaris:                            Dennis van Kuijk
  Penningmeester:                 Paul Hillebrand
  Voetbalzaken:                      Peter Meloen
  Sponsoring & activiteiten:   Laurens Bezemer
   
  We zien er naar uit om vanuit deze samenstelling PVCV weer verder te helpen in het realiseren van de doelstelling om een professionele dorpsclub te zijn. Zoals zo vaak als er links een probleem is opgelost ontstaan er rechts weer nieuwe problemen. Waar het bestuur nu is volledig is ingevuld, kunnen we in diverse commissies nog vers bloed gebruiken. De volgende vacatures staan nog open:
  Jeugdcommissie                  Coördinator benjamins
  Jeugdcommissie                  Administratie benjamins
  Jeugdcommissie                  Trainers / begeleiders benjamins
  Jeugdcommissie                  2 Coördinators JO10, JO11 en JO12
  Communicatie                     Contentschrijvers
  Redactie                               Websitebeheer / content plaatsen
  Redactie                               Social media beheerder
  Vrijwilligerscommissie         Commissieleden
  Evenementencommissie     Commissieleden
  Sportiviteit en Respect        Commissieleden
  Ledenadministratie             Commissielid
  Kantinecommissie               Commissieleden
   
  Draag jij PVCV een warm hart toe en wil je als vrijwilliger iets betekenen voor de club, neem dan contact op met secretariaat@pvcv.nl
   
  Door met vele handen het werk lichter te maken, kunnen we samen een club zijn!