• Jeugdcommissie & Technische Jeugdcommissie

  Jeugdcommissie (JC)
  De jeugdcommissie zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het voetballen voor de breedteteams van de jeugdafdeling goed wordt georganiseerd. De algemene doelstelling van de JC is het realiseren van voorwaarden waardoor jeugdspelers zich in het voetbal optimaal kunnen ontwikkelen met het oogmerk dat: 

  1. Er met plezier wordt gevoetbald
  2. Spelers zich ontwikkelen als onderdeel van een team, leren afspraken na te komen, samen winnen en verliezen als team
  3. Voetballen tot op latere leeftijd een plaats blijft behouden (als speler, trainer-coach, scheidsrechter, bestuurslid of voor andere vrijwilligerstaken)

  De JC adviseert het bestuurslid Voetbalzaken in het jeugdbeleid. De primaire taak van de JC is het goed laten functioneren van de jeugdteams. De JC maakt het mogelijk dat jeugdleden van PVCV de voetbalsport kunnen beoefenen. Dit geldt voor alle jeugdleden, op prestatief en recreatief niveau. Concreet betekent dit dat we zorgdragen dat elk team voldoende begeleiding (leiders) heeft, kwantitatief en kwalitatief voldoende training en wedstrijdmateriaal heeft. Sportiviteit en Respect wordt door de JC onderschreven en de bijdrage aan de vereniging op vrijwillig vlak wordt door de JC gestimuleerd.

  De JC bestaat uit een voorzitter, secretaris en diverse leeftijdscoördinatoren. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor één of meerdere leeftijdscategorieën. Voor leiders en trainers zijn zij het eerste aanspreekpunt en coördineren diverse activiteiten voor hun categorie. Tevens is de coördinator verantwoordelijk voor het samenstellen van de breedteteam.

  Jeugdcommissie
  De jeugdcommissie (JC) zorgt er binnen PVCV voor dat alle zaken rondom het voetballen van de jeugdafdeling goed wordt georganiseerd. Verzorgt de circuittrainingen van alle onderbouwteams en organiseert avonden voor trainers om zich te ontwikkelen. Daarnaast onderhouden zij de banden met BVO's en de samenwerking met FC Utrecht (Ster RAC).

  Informatie en contact
  Mocht u vragen hebben met betrekking tot de JC, kunt u een mail sturen naar jeugdcommissie@pvcv.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.


  Aanmelden voor selectieteams
  Voetballers die zich willen aanmelden voor een plaats in een jeugdselectieteam kunnen zich aanmelden via selectie@pvcv.nl. We werken bij PVCV met een blindevlekkenplan. Dat betekent dat we alleen spelers van buiten de vereniging een plek in de selectie gunnen als we op een positie voldoende kwaliteit of een specialiteit missen.

  Vacatures voor trainers 
  PVCV heeft een traditie om trainers zelf op te leiden. We ondersteunen (aankomende) trainers met cursussen (Pupillentrainer) en UEFA C, B en A opleidingen.

  Trainers die aan willen sluiten bij PVCV worden uitgenodigd te solliciteren bij PVCV via tjc.secretariaat@pvcv.nl. Stuur een c.v. en motivatiebrief. PVCV werkt uitsluitend met trainers die een minimaal een UEFA C opleiding hebben of daarvoor een opleiding (willen) volgen.

  Informatie en contact
  Voor alle andere vragen, kunt u zich wenden tot Piethein Leune via tjc.secretariaat@pvcv.nl.