• Beste leden, ouders van leden, vrijwilligers,
   
  Aan het begin van het seizoen begonnen we als bestuur zijnde, met 2 vast ingevulde posities, te weten Jan Baltus als secretaris en Paul Hillebrand als penningmeester. We zijn er trots op dat we dit in de loop van dit seizoen hebben uit kunnen bouwen tot een volwaardig bestuur welke we willen aanbieden op de ALV op 11 juni.
   
  Jan Baltus zal doorschuiven naar de positie van voorzitter. Hij zal dit doen op tijdelijke basis en bij een geschikte kandidaat voor permanente invulling maakt hij graag plaats. Dennis van Kuijk zal de rol van Jan als secretaris overnemen. Laurens Bezemer was al voorzitter a.i. van Sponsoring & Activiteiten, maar zal in het nieuwe seizoen volwaardig meedraaien in het bestuur. Tevens zijn we blij dat we de vacature voorzitter Voetbalzaken hebben weten in te vullen via Peter Meloen.
   
  Operationeel hebben we ons het hele seizoen al sterk gevoeld door flink bemande commissies, maar het is fijn dat nu ook het bestuur weer als volwaardig kan opereren. Door deze bezetting te laten bekrachtigen op de ALV hopen we in de nabije toekomst weer mooie stappen te kunnen zetten met onze mooie club, zeker nu de nieuwbouwperikelen wat meer tot het verleden behoren.
   
   
  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur