• Beste Ouders en Spelers,

  Om het jaar goed voor het kledingplan goed af te sluiten, hebben we nog een laatste fase en dat is de inname, controle en uitgifte van de kleding.

  De GCT’er (kleding verantwoordelijke) van het team gaat jullie vragen om de kleding weer in te leveren bij hem of haar. Bij de inname zal er gelet worden op aantal, compleetheid, netheid en schade.
  Als er zaken worden geconstateerd die afwijken op aantal, compleetheid, netheid en schade, dan zullen zij dit melden bij de kledingcommissie die het verder in behandeling gaan nemen.
   
  Het is mogelijk om een kledingstuk te vervangen bij schade of voor een grotere maat. De GCT’er zal dit op een formulier invullen en overhandigen aan de kledingcommissie. De kleding die niet omgeruild hoeft te worden zal terug meegaan met de GCT’er, die het weer zal overhandigen aan de ouders of speler van het team voor het nieuwe seizoen. De club zal zelf niets opslaan tenzij het anders is afgesproken.
  Spelers die hun lidmaatschap hebben opgezegd moet de kleding inleveren bij de GCT’er.
  We willen jullie een tip meegegeven, als je dezelfde kleding weer terug wilt, dan kan je deze in een plasticzak doen met de naam van de speler erop. Zo weet de GCT’er van wie de kleding was en kan deze aan de juiste persoon weer worden uitgeven.
   
  De kleding wordt op de dag zoals hieronder aangegeven door de kledingcommissie ingenomen en gecontroleerd en hierna weer teruggeven aan de GCT’er. De inname en controle is verdeeld in twee groepen, willen jullie ervoor zorgen dat de kleding voor die tijd is ingeleverd bij de GCT’er?
  30 juni 2018 van 10.00-13.00 uur ?? Benjaming, G-team, JO8 t/m JO11
  7 juli 2018 van 10.00 ?? 13.00 uur ?? JO12 t/m JO19
   
  De kledingcommissie neemt de kleding in die gewisseld en eventueel schade heeft. De nieuwe kleding wordt nog niet meegegeven maar kan worden afgehaald bij onze dealer Thuys vanaf 6 augustus 2018 van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 ?? 18.00 uur door de GCT’er van het team. Thuys zal dit controleren en laten tekenen voor ontvangst. Het adres van Thuys is, Dorpstraat 25, 3451 BJ Utrecht.
   
  Voor de nieuwe JO8 teams zal binnenkort een instructie komen naar de coaches om een GCT’er aan te stellen voor elke JO8 team. De kleding voor deze spelers kunnen ook vanaf 6 augustus worden afgehaald bij Thuys mits er een GCT’er is aangesteld. Als het al bekend is dan kunnen zij zich aanmelden met een mail naar kledingplan@pvcv.nl.
   
  Op de website van PVCV https://www.pvcv.nl/1876/kledingplan/  st staan alle formulieren en documenten die je kan gebruiken voor het kledingplan. Als er vragen of nog onduidelijkheden zijn dan kan je deze mailen naar kledingplan@pvcv.nl of stellen aan de GCT’er van het team. 
   
  Met sportieve groet,
   
  Kledingcommissie