• Gemeente Utrecht: Rookverbod Sportverenigingen

  6 okt 2023
 • Rookverbod op Sportpark Fletiomare-Oost

  Beste leden, ouders/verzorgers,

  Op last van de gemeente, die per 1 augustus 2023 nieuwe gebruiksvoorwaarden heeft gesteld, moeten wij als vereniging zorgdragen voor het feit dat het hele sportpark niet meer gerookt wordt.

  Concreet betekent dit voor ons allen:

  • Van het voornemen om een rookvrij sportpark te zijn is nu aangepast naar een verbod om te roken op het sportpark.
  • Er mag dus nergens meer gerookt worden op het sportpark, niet boven bij de kleedkamers, niet onderaan de trap.
  • Roken mag nog wel buiten de hekken van het sportpark. Probeer dit wel zo weinig mogelijk te doen en ruim de resten zelf op.
  • Het verbod is absoluut en geldt voor iedereen, in elke situatie. Zowel voor de eigen leden als voor bezoekende verenigingen en toeschouwers van de wedstrijden. Ook bij feesten en bingo’s zal het verbod gehandhaafd worden.
  • Er zullen zowel bij de ingang als op de afzonderlijke velden, borden worden geplaatst als herinnering en als waarschuwing.

  Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid om dit alles ten uitvoer te brengen. Wij hopen en verwachten echter van al onze leden, dat ook zij hun aandeel zullen leveren.

  Wat verwachten wij daarom:

  • Ieder lid voelt het als zijn of haar verantwoordelijkheid om dit beleid ten uitvoer te brengen, door niet te roken op het sportpark.
  • Ieder lid wat aangesproken wordt op het overtreden van de regels, geeft hier onmiddellijk gehoor aan, zonder bezwaar of protest.
  • Ieder lid is gerechtigd om een aanwezige aan te spreken bij het constateren van een rookovertreding. Dit aanspreken gebeurt in nette bewoordingen en met respect voor elkaar.
  • Ieder lid is actief in het handhaven en aanspreken. Laat dit dus niet aan een ander over maar neem je eigen verantwoordelijkheid.
  • Onze speciale aandacht gaat uit naar de ouders en begeleiders van onze jeugdleden, -teams en -elftallen. Wij verwachten dat de leiders en trainers van de jeugd hierover met hun achterban zullen overleggen en dit beleid actief zullen overbrengen.
  • Alle teams dragen dit ook uit naar hun tegenstanders en de toeschouwers van de bezoekende clubs.
  • Uiteraard hopen we dat het niet nodig zal zijn, maar bij (herhaalde) overtredingen of het weigeren om aan verzoeken te voldoen, kunnen er sancties worden opgelegd aan de betreffende leden. Deze kunnen variëren van het tijdelijk ontzeggen van het recht op toegang tot het sportpark, tot een schorsing voor alle activiteiten voor een bepaalde tijd of, in het uiterste geval, het opzeggen van het lidmaatschap van PVCV

  Wij hopen hiermee iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen of reacties kunt u zich wenden tot het bestuur. Bij voorkeur via een mail naar secretariaat@pvcv.nl

   

   Bestuur PVCV

  Peter Meloen
  Arie Ton
  Joost Oorschot
  Dennis van Kuijk