• Ernstige incidenten op en rond de velden - help ze te voorkomen !

  16 nov 2023
 • Ernstige incidenten op en rond de velden - help ze te voorkomen !

  De afgelopen weken zijn we geplaagd door ernstige incidenten op en rond de velden van PVCV. Daarbij zijn zowel spelers als publiek gewond geraakt. Ons medeleven gaat uit naar de gewonden en iedereen die van de onlusten getuige is geweest.

  Binnen de vereniging is er veel gesproken over deze en andere incidenten, hoe emoties oplopen bij wedstrijden, mensen zich laat gaan en een menigte de situatie doet escaleren.

  Het is heel lastig gebleken (onuitvoerbaar) om bij dergelijke incidenten precies vast te stellen wat er gebeurd is en hoe het een van het ander is gekomen. Wel is het heel duidelijk geworden dat het niet helpt om met zijn allen het veld op te stormen en je ermee te bemoeien. Wat door de een gezien wordt als hulp voor een medestander is voor een ander namelijk al snel een extra dreiging en reden om ook in te grijpen.  

  Uit analyse van incidenten zijn de belangrijkste oorzaken van escalaties naar voren gekomen:

  •           Spelers op het veld die elkaar provoceren (schelden en fysiek contact)

  •           Leiding die op de tegenstander en/of arbitrage afgeeft

  •           Publiek dat spelers op het veld provoceert (schelden en jouwen)

  •           Publiek dat zich van de zijkant met het spel bemoeit (speelwijze en arbitrage)

  •           Publiek dat zich met een overtreding op het veld bemoeit/het veld oploopt

  De belangrijkste les om de rust te doen wederkeren is de situatie te de-escaleren. De-escaleren doe je door zelf rustig te blijven, respectvol te communiceren en uitzinnige mensen te bedaren. De beste manier daarvoor is gewoon te vragen wat er aan de hand is zonder een oordeel uit te spreken.

  We kunnen niet uitsluiten dat er zich incidenten zullen voor doen op ons mooie sportpark, wel kunnen we de kans daarop verkleinen. Daarom vragen wij iedereen, spelers, trainers, leiders, ouders en bezoekers, uit te dragen waar PVCV voor staat: spelplezier en spelontwikkeling, een gastvrije vereniging waar iedereen welkom is en het fijn vertoeven is.

  PVCV heeft huisregels die als doel hebben om het voor iedereen prettig en veilig te maken. Die gelden voor de spelers, de leiders en de bezoekers. Wij zijn overtuigd dat als iedereen zich aan de huisregels houdt incidenten vermeden kunnen worden, lees ze na !

  Met respect voor de tegenstander, de arbitrage en het publiek, bedoelen we dat we op sportieve wijze de strijd aan gaan en iedereen welkom heten, ook als publiek. De velden zijn alleen toegankelijk voor spelers, arbitrage en leiding. Publiek blijft achter de hekken, ook bij een incident. PVCV heeft voldoende capabele leiding rondlopen om in te grijpen en eventuele commotie te sussen.

  Ouders die welwillend het veld op rennen om hun kind te helpen bij een vechtpartij dragen niet bij tot de veiligheid op de velden, in tegendeel. Iedere vorm van geweld naar minderjarigen is strafbaar en het komt helaas ieder jaar weer voor dat er aangifte gedaan wordt bij de politie voor uit de hand gelopen hulpverlening.

  Kortom, wees gastvrij en hou het bij plezier!