• UPDATE 11 Juli: PVCV – concept – Trainingsschema 2024|25 bekend

  We hebben het - concept - trainingsschema aangepast voor de 33 veranderingsverzoeken die zijn ingediend. Verder hebben vrijwel alle verzoeken kunnen inwilligen danwel zo kunnen aanpassen dat trainingstijden voor iedereen acceptabel zijn.

  Het trainingsschema is complex en een foutje is snel gemaakt. Controleer daarom de trainingstijden van jouw team. Mocht je nog vragen/opmerkingen hebben, stuur deze dan naar trainingsschema@pvcv.nl o.v.v. je teamnaam (JOX-X).

  Verzoeken die na publicatie zijn ingediend zullen pas weer in de loop van Augustus worden bekeken. Mocht je nog een verandering voor jouw team's trainingstijd willen, dan graag eerst een tijd zoeken in het trainingsschema waar nog plaats is. We hebben nog plaats op de volgende tijden:

  - Maandag: 16:00 - 17:00 uur (alle teams)
  - Maandag: 17:00- 18:00 uur (2 plekken voor JO12 en hoger)
  - Dinsdag: 16:00 - 17:00 uur (alle teams)
  - Dinsdag: 17:00 - 18:00 uur (1 plek voor JO11/JO12 team of 1 plek voor JO8-JO9-JO10 teams)
  - Donderdag: 16:00 - 17:00 (alle teams)
  - Vrijdag: 16:00 - 17:00 (alle teams)
  - Vrijdag: 17:00 - 18:00 (2 plekken voor JO11/JO12 of 3 plekken voor JO8-JO9-JO10 teams)
  - Vrijdag: 18:00 - 19:00 (alle teams)
  - Vrijdag: 19:00 - 20:00 (JO15 t/m JO19)

  We wensen jullie een fijne zomer.

  Met vriendelijke groet,


  Piethein Leune
  Planner Trainingsschema
  trainingsschema@pvcv.nl

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Het PVCV – concept - trainingsschema 2024|25 is bekend en downloadbaar via de button hieronder.

  Seizoen 2024|25: 107 PVCV teams en 234 trainingssessies per week
  Komend seizoen zijn er 90 jeugdteams actief zijn bij PVCV (2023|24: 89). Daarmee zitten we onog steeds ongeveer op het maximaal aantal jeugdteams. Het aantal seniorenteams komt uit op 17 (2023|24: 17). In totaal groeit de vereniging naar 107 teams (2023|24: 106), waarvan er 105 in KNVB-competities uitkomen (2022|23: 104). De club behoorde afgelopen seizoen tot de 12 grootste clubs van Nederland met het aantal KNVB-teams (zelfs 3e grootste in het aantal JO-teams) volgens sportlicht.nl. Het aantal trainingssessies komt met 234 (2020|21: 231) opnieuw hoger uit.

  Vierde kunstgrasveld eindelijk voor een volledig seizoen
  Het vierde kunstgrasveld heeft de planning enigszins verlicht. Toch blijft het trainingsschema een karwij omdat het aantal teams blijft toenemen. Was in de afgelopen 20 jaar de groei van de jeugd de grote motor achter de vereniging, de komende jaren verwachten we dat juist de senioren de groei van de club zal stuwen. Het vierde kunstgrasveld was naast de iets betere verdeling voor de jeugd, dan ook vooral nodig om de verwachte groei van het aantal seniorenteams te kunnen faciliteren. Daarmee kunnen we naar verwachting  weer een aantal jaren vooruit zonder al te veel problemen. Wel sturen we aan op verdere uitbreiding van de capaciteit op Sportpark Fletiomare-Oost

  We hebben de planning kunnen handhaven binnen de uitgangspunten die de commissies samen hebben afgesproken (zie verder uitgangspunten trainingsschema 2023|24 aan het einde van dit bericht). Er trainen iets meer seniorenteams op woensdag om 19:00 uur. Deze trainingstijden zijn in principe voorbehouden aan de jeugd. Er is dan ook geen recht van de senioren op de 19:00 uur op woensdag naar de toekomst. De jeugd traint daarentegen wat meer op de donderdag om 20:30 uur, trainingstijden die in principe zijn voorbehouden aan de senioren.
   
  Eerste wedstrijdzaterdag voor de meeste jeugdteams: 7 september
  Vrijwel alle Onderbouw teams (JO8 t/m JO12) en Bovenbouwteams (vanaf JO13 hoofdklasse t/m 4e klasse) starten hun eerste beker- en competitiewedstrijden op zaterdag 7 september.

  Divisie teams starten zaterdag 24 augustus of 31 augustus. De O23, JO17-1 en JO16-1 startten al op 24 augustus met bekerwedstrijden. De overige A-categorie Divisieteams starten op 31 augustus. De A-categorie Hoofdklasse teams startten op 7 september.

  Eerste competitieweekend voor de meeste seniorenteams: 31 augustus en 1 september
  Seniorenelftallen en O23 op zondag starten op zondag 1 september. PVCV 1 selectie start op zaterdag 31 augustus, terwijl de O23 selectie start met een bekerwedstrijd op zaterdag 24 augustus.

  Benjamins starten op zaterdag 31 augustus
  De benjamins (Dieren, Landen en Champions League) starten op zaterdag 31 augustus. Verdere communicatie volgt via de benjaminscoördinatoren.

  Belangrijk: vraag wijzigingen snel aan, maar uiterlijk vóór zaterdag 10 juli!
  Elk jaar komen de trainingstijden voor een aantal teams niet zo goed uit. Je kan dan een wijzigingsverzoek indienen (zie verder in dit bericht). Het is belangrijk om dat vóór zaterdag 8 juli te doen. Een wijzigingsverzoek is echter géén garantie dat we een verzoek kunnen inwilligen. Verzoeken die na 10 juli worden gedaan, zullen pas in de loop van augustus in behandeling worden genomen en hebben minder kans om te worden gehonoreerd.

  We zullen hieronder een aantal onderwerpen bespreken inzake het trainingsschema:

  • Wanneer gaat het trainingsschema van start? 
  • Data ophalen materialen
  • Derde (optionele) training voor alle onderbouw voetballers (JO8 t/m JO11)
  • Liever op een andere dag/tijdstip trainen of met meer ruimte? Train om 16:00 uur!
  • Oefenwedstrijden plannen?
  • Waar staan we met capaciteit op het sportpark? 

  Wanneer gaat het trainingsschema van start? 5 augustus, kantine open vanaf 12 augustus!
  Er kan vanaf maandag 5 augustus worden getraind bij PVCV door alle teams. Als je nog geen trainingsmaterialen hebt of pasje dan zal je zelf materialen van thuis moeten meenemen.  In de week van 5 augustus wordt iedereen gevraagd thuis om te kleden. Het toilet aan de zijkant (scheidsrechterkamer) zal zijn geopend.

  Als je team zeker wil zijn van meer trainingsruimte dan kan je trainen op andere tijden (voor 17:00 uur) tijdens de vakantie weken (t/m 18 augustus) als de trainer(s) daar ook ruimte voor heeft.

  De kantine zal pas worden geopend vanaf maandag 12 augustus al kan dat in de eerste week nog een beperkte openstelling zijn.

  Ophalen wedstrijdmaterialen seizoen 2024/25: zaterdag 3 augustus van 10:00-14:00 uur
  Op zaterdag 3 augustus kunnen teams hun materialen ophalen voor wedstrijden bij de materiaalcommissie bij PVCV tussen 10:00 – 14:00 uur. Iedereen van het team kan de materialen komen inleveren en ophalen. Spreek dit goed af binnen het team! Ook als de leider/trainer op vakantie is. Dit geld ook voor het een nieuwe of het verlengen van de key-kaart die toegang geeft tot het klikohok met de materialen. Daarvoor wordt een borg van € 5 gevraagd voor de key-kaart.

  Als je de spullen niet komt ophalen op zaterdag 3 augustus dan zal dat later kunnen op een nog vast te stellen datum en tijdstip. 

  Mocht je niet op bovenstaande data kunnen, zorg dan dat iemand anders in jouw team de materialen komt inleveren en ophalen.

  Ook selectieteams krijgen hun materialen op 3 augustus, tenzij eerderr afgestemd door TM/trainer met de materialencommissie.

  Derde (optionele) training voor alle onderbouw voetballers (JO8 t/m JO11)
  PVCV zal ook komend seizoen een derde - optioneel - trainingsmoment aanbieden voor voetballers in de onderbouw (JO8 t/m JO11). We bieden door deze door de selectietrainers gegeven trainingen meer spelers betere trainingen aan om zo meer ontwikkelingskansen te geven aan alle jonge voetballers. De KNVB stimuleert clubs ook om meer gelijke kansen aan te bieden (lees meer over het project gelijke kansen hier). PVCV wil ook bijdragen aan de maatschappelijke vraag kinderen meer te laten bewegen.

  Op maandag wordt aan niet-selectiespelers de gelegenheid geboden voor een extra op het individu gerichte techniektraining. Deze trainingen wordt gegeven in een circuitvorm waaraan ook de selectiespelers zullen deelnemen en staan onder leiding van de hoofd- en selectietrainers en de TM Onderbouw. Deze trainingen zijn toegankelijk tegen een extra contributie bijdrage.

  In de komende weken zal er meer informatie volgen van Technisch Manager Onderbouw Cor Stols over hoe voetballers kunnen inschrijven voor deze optionele derde training en de hoogte van de extra contributie bijdrage.

  Liever trainen op een andere dag, tijdstip trainen of met meer ruimte?

  Jeugdteams: andere dag/tijd/meer ruimte? Train om 16:00 uur!
  Jeugdteams in de onderbouw (JO8 t/m JO12) worden gestimuleerd om te starten met trainen om 16:00 uur. Vooralsnog zijn alle teams op elke dag ingedeeld vanaf 17:00 uur. Het wordt echter wel steeds drukker op de plekken om 17:00 en 18:00 uur met als gevolg dat meer teams op een veld staan.

  Wil je een andere dag én/of meer ruimte? Vraag dan een verplaatsing naar 16:00 uur aan voor je team via trainingsschema@pvcv.nl onder vermelding teamnummer, dag en 16:00 uur. Teams die afgelopen seizoen al trainden om 16:00 uur hebben het eerste recht, daarna is het wie het eerst komt. 

  Ruilen van trainingstijden
  Anders dan verplaatsing naar 16:00 uur laat het trainingsschema zeer beperkt (aangegeven op het schema) veranderingen toe anders dan het ruilen van plekken. Als je overeenstemming hebt met een team om te ruilen mail dit dan samen (andere trainer in cc) naar trainingsschema@pvcv.nl.

  Beschikbaarheid én kliko-indelingen
  Verplaatsingen van trainingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van veldruimte én de mogelijkheid tot het kunnen herindelen van de kliko’s. Daarom is elke wijziging voorwaardelijk aan toestemming van de materiaalcommissie.

  Belangrijk: vraag wijzigingen snel aan, maar uiterlijk vóór zondag 8 juli!
  Elk jaar komen de trainingstijden voor een aantal teams niet zo goed uit. Je kan dan een wijzigingsverzoek indienen. Het is belangrijk om dat vóór zondag 8 juli te doen. Het is echter geen garantie dat we een verzoek kunnen inwilligen. Verzoeken die na 8 juli worden gedaan, zullen pas in de loop van augustus in behandeling worden genomen en hebben minder kans. Stuur je verzoek naar trainingsschema@pvcv.nl onder vermelding van je (nieuw) teamnummer. Verzoeken via whatsapp zullen niet in behandeling worden genomen. 

  Oefenwedstrijden plannen?
  Oefenwedstrijden moeten altijd worden aangemeld via wedstrijdsecretariaat@pvcv.nl. Dit geldt voor selectie en niet-selectieteams. Het wedstrijdsecretariaat geeft de uiteindelijke toestemming voor oefenwedstrijden. Ook voor het plannen van de bezetting van de kantine is het belangrijk te weten wanneer en hoeveel oefenwedstrijden er plaats vinden bij PVCV.

  Oefenwedstijden worden altijd zichtbaar in de voetbalapp. Oefen zoveel mogelijk op je eigen trainingstijd (ruil eventueel dagen met je andere veldgebruikers) of oefen uit bij andere clubs.

  Oefenen in augustus en september
  De zaterdag (Jeugd) en de zondag (senioren) zijn beschikbaar voor oefenwedstrijden. Het gaat hier over de dagen 10 augustus (zat), 17 & 18 augustus (zat & zon), 24 & 25 augustus (zat & zon) en 31 augustus (zat).

  Op de zaterdagen 24 en 31 augustus zullen we waarschijnlijk een oefenprogramma opzetten voor niet-selectieteams. Dat wordt gecoördineerd door Cor Stols. 

  Senioren kunnen extra oefenen op vrijdagavond op veld 3 en veld 4. 

  Update capaciteit sportpark
  Ook afgelopen jaar heeft de vereniging met regelmaat gesproken met de gemeente over de capaciteitsproblemen in Leidsche Rijn en Utrecht in die van het sportpark Fletiomare-Oost in het bijzonder. Dat betekent dat we alweer voorbij het vierde kunstgrasveld aan het kijken zijn, naar mogelijkheden voor extra capaciteit en het verbeteren van de faciliteiten op ons sportpark. We doen dat samen met de andere bewoners van Sportpark Fletiomare-Oost (naast PVCV zijn dat HVLR, Fiducia, Sportcentrum Oudenrijn en LTC Vleuten) en SportUtrecht.

  Capaciteit kan incidenteel problemen blijven geven – met name op zaterdag
  Het valt ook komend seizoen niet uit te sluiten dat ons wedstrijdsecretariaat (heel) soms naar alternatieve oplossingen zal moeten zoeken om alle wedstrijden te kunnen spelen. Daaronder wordt verstaan het omdraaien van thuiswedstrijden naar een uitwedstrijden, het verplaatsen van wedstrijden naar trainingsdagen (als mogelijk) of naar alternatieve (rustigere en/of inhaal) zaterdagen.

  Utrecht2040 – verdere groei verwacht
  De vraag naar voetbal als sportbeoefening blijft toenemen door de continue groei in Leidsche Rijn en andere delen van de Gemeente Utrecht (denk aan Merwerdekanaalzone en de Carthesiusdriehoek). Er worden in de komende 20 jaar bijna 100.000 nieuwe inwoners in de stad verwacht en daardoor 5.000 extra voetballers, waarvan ook een substantieel deel in Leidsche Rijn. De Gemeente heeft een nieuwe visie gemaakt op de groei van de stad – RSU204 – Ruimtelijke strategie Utrecht. Er blijft daardoor onder andere een groeiende vraag naar sportfaciliteiten. De gewenste uitbreiding van capaciteit loopt echter vertraging op door de bezuinigingen van EUR 80m die de Gemeente Utrecht structureel moet doorvoeren.

  Jeugdwedstrijden op zondag als oplossing? 
  Een van de mogelijkheden die de Gemeente ziet om meer voetbalcapaciteit te creëren is door jeugdwedstrijden te plannen op zondag en seniorenwedstrijden op de vrijdag (bij zaterdagclubs). 

  De afgelopen jaren heeft de Gemeente met een aantal clubs afspraken gemaakt om wedstrijden te verzetten naar de zondag waarbij de thuisspelende club de wedstrijddag mag bepalen. Bij PVCV hebben we zowel op de zaterdag als de zondag beperkt ruimte. In principe is onze planning op de zaterdag toereikend bij vier kunstgrasvelden voor trainingscapaciteit en wedstrijdcapaciteit op zaterdag en zondag. De huidige open ruimte op de zondagmiddag wordt de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid gevuld door de groei van het aantal seniorenelftallen. Daarnaast betekent het verplaatsen van wedstrijden extra belasting op ons toch al drukke wedstrijdsecretariaat.

  PVCV doet daarom niet mee in de standaardregeling van een aantal Utrechtse clubs om wedstrijden te verplaatsen naar de zondag. We zullen ook in principe zelf geen jeugdwedstrijden verplaatsen naar de zondag – al kan dat mogelijk misschien een keer voorkomen door omstandigheden. De andere clubs weten ook dat PVCV niet meedoet aan de regeling. Toch kan het voorkomen dat – in uitzonderlijke situaties – een verzoek bij ons wedstrijdsecretariaat wordt neergelegd om een wedstrijd te verplaatsen naar de zondag. We zullen dan zo’n verzoek neerleggen bij het betreffende team. 

  Capaciteitsbezetting en flexibele speeldag
  Wel is het de verwachting dat in de komende jaren de discussie over (gebrek aan) zaterdagcapaciteit op zowel het niveau van de Gemeente als ook de KNVB hoog op de agenda blijven staan. Er is nou eenmaal te weinig zaterdagcapaciteit – met name bij de grote steden.

  Zo heeft de KNVB heeft bijvoorbeeld ingevoerd dat de standaardelftallen (eerste teams) in de Derde Divisie, Vierde Divisie (voormalige hoofdklasse) en de Eerste Klasse vanaf seizoen 2023|24 niet alleen de zaterdag en de zondagcompetities worden gemixed, maar ook dat de thuisspelende teams bepalen op welke dag er wordt gespeeld. Het is zeer aannemelijk dat bij gebleken succes en aanhoudende capaciteitsproblemen de flexibele speeldag verder wordt uitgerold naar meer competities.

  Vragen?
  Heb je nog vragen met betrekking tot het trainingsschema die niet worden behandeld? Neem dan contact op via trainingsschema@pvcv.nl.

  We wensen alle PVCV-teams, spelers, coaches, vrijwilligers, kantinemedewerkers, consuls, scheidsrechters, commissieleden en ouders een hele fijne zomer(vakantie) toe!

  We zien jullie graag in het nieuwe voetbalseizoen weer bij PVCV!

  Piethein Leune
  Planner Trainingsschema


  Uitgangspunten trainingsschema seizoen 2023|24:
   

  • Jeugdteams niet-selectie trainen 2x per week één uur. Bovenbouwteams hebben de mogelijkheid om te kiezen om 1x te trainen, eventueel 90m. Deze mogelijkheid is echter wel afhankelijk van de mogelijkheid om dit efficiënt in te passen in het schema
  • Jeugdspelers JO8 t/m JO11 van niet-selectieteams hebben de mogelijkheid tot een derde training op maandag tegen extra contributie
  • Jeugdteams Onderbouw t/m JO12 trainingen starten om 16:00, 17:00 of 18:00 uur (starten om 16:00 uur wordt gestimuleerd) en eindigen maximaal om 19:00 uur
  • Jeugdteams niet-selectie Bovenbouw (m.u.v. JO19) trainen maximaal 1x per week met drie teams op één veld
  • Jeugdteams niet-selectie Bovenbouw trainen minimaal 1x per week op een half veld
  • Jeugdteams Bovenbouw trainingen starten vanaf 18:00 uur. JO13 & JO14 trainingen eindigen maximaal om 20:30 uur. JO15 & JO16 trainingen eindigen maximaal om 21:00 uur. JO17-JO18-JO19 trainingen eindigen maximaal om 22:15 uur
  • Jeugdteams JO17 en JO19 teams trainen niet op vrijdag, tenzij op verzoek
  • Jeugdteams JO17 en JO19 teams trainen in principe op maandag en/of woensdag of dinsdag en/of donderdag
  • Teams trainen in principe niet twee dagen achter elkaar – maar dit kan niet altijd worden voorkomen in de onderbouw
  • Jeugdselectieteams trainen 3x per week
  • Trainingstijden Jeugdselectieteams zijn afhankelijk van beschikbaarheid trainers
  • Selectieteams (Senioren en Jeugd) worden gestimuleerd om zoveel mogelijk te oefenen tijdens eigen trainingstijden.
  • Senioren trainen 1x per week op een half veld (1,5 uur) na 20:30 uur (dit jaar tijdelijk op woensdag ook om 19:00 uur) bij voorkeur op woensdag en donderdag. Maar ook dinsdag (als mogelijk) en vrijdag.
  • PVCV 1 selectie traint 2x per week op een heel veld (1,5 uur) op maandag en woensdag
  • JO23 selectie traint 2x per week op een half veld (1,5 uur) op maandag en woensdag
  • Bij uitzondering kan worden afgeweken van deze uitgangspunten binnen redelijkheid om een kloppend, efficiënt en werkzaam trainingsschema te kunnen maken.

  Schema 2024-25