• Beste leden, ouders/verzorgers,

  Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 27 mei om 20:30 uur in de kantine van PVCV.

  Indien er vooraf vragen zijn, ontvangen wij die graag via notulist@pvcv.nl.


  De agenda zal als volgt zijn:

  1. Opening, ingekomen stukken
  2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11 december 2023
  3. Begroting voor het verenigingsjaar 2024-2025
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

   

  Bijgevoegd:
  De notulen van de afgelopen ALV

 • Notulen ALV december 2023