• Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op maandag 23 november om 20:00 uur.

  Als u als lid of ouder van een lid van PVCV de vergadering wilt bijwonen dan kunt een mail sturen naar secretariaat@pvcv.nl om u aan te melden. U krijgt in het weekend voor de vergadering dan een link om deel te nemen aan de digitale vergadering.


  De agenda zal als volgt zijn:

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11 december
  4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019-2020
  5. Financieel jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2019-2020
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Verkiezing kascommissie
  8. Begroting seizoen 2020-2021
  9. Benoeming / bekrachtiging nieuwe bestuurslid
  10. Commissiemutaties
  11. Vacatures
  12. Kantine
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

  Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd bij de secretariaat@pvcv.n]

  Hieronder de openbare stukken van de vergadering:
  Notulen ALV 11 december 2019
  PVCV jaarverslag 2019-2020