• Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 28 juni om 20:00 uur in de kantine van PVCV.

  De agenda zal als volgt zijn: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 15 februari 2022
  4. Bekrachtiging nieuw bestuurslid
  5. Vaststelling contributie en begroting seizoen 2022-2023
  6. Vacatures / commissiemutaties
  7. Stichting Kantine van PVCV en HVLR
  8. Ledenpeiling: inhuren betaalde krachten om meer sponsor opbrengsten te genereren
  9. 90 jarig jubileum
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

   Bijlagen:

  • Notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2022
  • begroting 2022 – 2023 (opvraagbaar bij notulist@pvcv.nl)

  Notulen ALV 15 februari