• Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 22 juni om 20:00 uur.

  Als u als lid of ouder van een lid van PVCV de vergadering wilt bijwonen dan kunt een mail sturen naar notulist@pvcv.nl om u aan te melden. U krijgt in het weekend voor de vergadering dan een link om deel te nemen aan de digitale vergadering.

  De agenda zal als volgt zijn: 

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 november 2020
  4. Vaststelling contributie en begroting seizoen 2021-2022
  5. Toelichting nieuwe structuur jeugdafdeling
  6. Toelichting en goedkeuren verenigingsdocumenten:
   - huishoudelijk reglement
   - schorsing en uitsluitselreglement
   - gedragscode social media
  7. Vacatures / commissiemutaties
  8. Structuur PVCV – SFO – Stichting Kantine van PVCV en HVLR
  9. Stichting Kantine van PVCV en HVLR – stand van zaken
  10. Ledenpeiling: inhuren betaalde krachten i.v.m. tekort vrijwilligers om meer opbrengsten te generen
  11. Onderzoek wijzigen wedstrijddag PVCV 1
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

   Bijlagen: