• Algemene ledenvergadering - dinsdag 19 september - 20:00 uur


  Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 19 september om 20:00 uur in de kantine van PVCV.

  Zoals iedereen weet bestaat ons bestuur momenteel uit 3 bestuursleden.

  Voorzitter                                     -
  Penningmeester                            -
  Secretaris                                     -            Arie Ton
  Voorzitter Voetbalzaken              -            Peter Meloen
  Voorzitter Sponsorcommissie      -
  Algemeen lid / notulist                 -            Dennis van Kuijk

  Om de vereniging draaiende te houden moeten zowel de plek van de voorzitter als van de penningmeester ingevuld zijn. Niet enkel voor de alle praktische zaken maar ook omdat wij dat als vereniging verplicht zijn. Dit om het feit dat volgens de statuten wij drie ingeschreven bestuursleden moeten hebben. Daarom de keuze om een voltalig te kiezen.

  Mochten er geen gegadigden komen is het voorstel van het huidige bestuur onderstaande:

  Dagelijks bestuur

  Voorzitter                                     -            Peter Meloen
  Penningmeester                           -            Joost Oorschot
  Secretaris                                     -            Arie Ton
  Algemeen lid                                 -            Dennis van Kuijk

  De rol voorzitter voetbalzaken zal de komende maanden intern bekeken worden hoe deze het beste tot zijn recht komt.

  De agenda voor de ALV zal als volgt zijn: 

  1. Opening, ingekomen stukken
  2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 12 december 2022
  3. Vaststelling contributie en begroting seizoen 2023-2024
  4. Vrijwilligers
  5. Bestuursleden invulling
  6. Sluiting


  Hieronder de openbare stukken van de vergadering:

  Notulen ALV 12 december 2022

 • Notulen ALV 12-dec-2022