• Algemene ledenvergadering - dinsdag 12 december - 20:30 uur

  Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de digitale algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 12 december om 20:30 uur in de kantine van PVCV.

  Indien er vooraf vragen zijn, ontvangen wij die graag via notulist@pvcv.nl

  De agenda zal als volgt zijn:

   

  1. Opening en mededelingen, ingekomen stukken 
  2. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 19 september 2023 
  3. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2022-2023
  4. Financieel jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2022-2023
  5. Kascommissie
  6. Commissiemutaties & Vacatures
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

   

  Het financieel jaarverslag is opvraagbaar door een mail te sturen naar notulist@pvcv.nl

 • Jaarverslag

 • Notulen ALV 19-sept-2023