• Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 11 juni om 20:00 uur in de kantine van PVCV. De agenda zal als volgt zijn:

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11 december
  4. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
  5. Begroting seizoen 2019-2020
  6. Bekrachtiging nieuwe bestuursleden (zie openbare stuk agenda)
  7. Vacatures
  8. EnquĂȘte vrijwilligers
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
  Hieronder de openbare stukken van de vergadering: