• Algemene Ledenvergadering 11 december- 20:00 uur

  24 nov 2019
 •  

  Het bestuur van PVCV nodigt al haar leden uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 11 december om 20:00 uur in de kantine van PVCV.

   

  De agenda zal als volgt zijn:

   

  1. Opening en mededelingen
  2. Ingekomen stukken
  3. Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering 11 juni
  4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018-2019
  5. Financieel jaarverslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2018-2019
  6. Verslag van de kascommissie
  7. Verkiezing kascommissie
  8. Commissiemutaties
  9. Vacatures
  10. Veldverlichting
  11. Ledenpeiling: mogen we de taak schoonmaak kleedkamers vergoeden met een vrijwilligersbijdrage
  12. Rondvraag
  13. Sluiting

    

  Hieronder de openbare stukken van de vergadering:

  Notulen ALV 11 juni 2019 

  PVCV jaarverslag 2018-2019

   

  Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd bij de secretariaat@pvcv.nl