• Aanmelden? PVCV heeft enige ruimte voor kinderen uit 2016. Dit is de procedure!

  6 apr 2023
 • Aanmelden bij PVCV voor een (selectie) team (JO8 t/m JO23) of benjamins (JO5 t/m JO7)? Dit is de procedure!

  Elk jaar melden zo’n 400-450 kinderen en hun ouders zich bij PVCV als lid, of men informeert over de mogelijkheden om over te stappen naar PVCV voor zowel selectie als niet-selectieteams en voor onze jongste jeugd (Benjamins).

  Onderstaand volgt een uitleg over de manier waarop we graag vragen en aanmeldingen bij PVCV ontvangen om deze gericht en snel te kunnen verwerken.

  Aanmeldingen voor selectieteams
  PVCV krijgt per jaar ongeveer 160 verzoeken om over te stappen naar de selectieteams. Die mogelijkheid is er bij voldoende kwaliteiten op specifieke posities voor spelers van buiten PVCV. Deze zijn echter verschillend per lichting. Het aantal plaatsen is daarom beperkt.

  Spelers van buiten PVCV die denken dat ze het hoge niveau aankunnen in de jeugdselecties kunnen zich melden via een email naar selectie@pvcv.nl onder vermelding van de volgende gegevens: 1) voor- en achternaam, 2) geboortedatum, 3) huidige club en team, 5) links/rechtsbenig, 6) favoriete positie(s), 7) mobiele nummer van ouder en 8) Adres.

  Daarna wordt contact opgenomen en nog één of meerdere vervolgvragen gesteld. PVCV nodigt spelers uit in de maanden Februari, Maart en April met een uitloop naar Mei en Juni als dit nodig is. Gegeven het grote aantal aanmeldingen moeten we deze spreiden, maar we zullen niet iedereen ook een stagetraining kunnen geven.

  Komend seizoen is er potentieel plaats in de nieuwe JO8 t/m JO23. Dit is voor de geboortejaren 2016 (JO8) t/m 2005 (JO19) en voor de JO23 betreft het de geboortejaren 2001 t/m 2004.

  Het huidige niveau van de PVCV-selectieteams is als volgt:
  Bovenbouw:                                       Onderbouw:
  JO23: Divisie 3                                    JO11: Hoofdklasse Hoog
  JO19: Divisie 3                                    JO10: Hoofdklasse Hoog
  JO18: Divisie 5                                    JO9: Hoofdklasse Hoog
  JO17: Divisie 4 - Landelijk                    JO8: Hoofdklasse Hoog
  JO16: Divisie 4 - Landelijk
  JO15: Divisie 5
  JO14: Divisie 1 – AV
  JO13: Divisie 1 – AV
  JO12: Hoofdklasse JO13

  Spelers van PVCV hoeven zich niet aan te melden. Deze lopen via de trainers, technisch managers en het weerstandsprogramma in de bovenbouw. PVCV spelers met vragen over het weerstandsprogramma kunnen zich richten tot de TM bovenbouw tjc.bovenbouw@pvcv.nl

  Voor vragen over jeugdselecties, mail naar selectie@pvcv.nl 

  Aanmeldingen voor niet-selectieteams (JO9 en hoger)
  We ontvangen ook veel verzoeken, vragen en inschrijvingen voor de plaatsing in een bepaalde leeftijd of een bepaald team door verhuizingen, broertjes/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes die al bij PVCV spelen. Maar ook jongens en meisjes die voor het eerst gaan sporten of overstappen van een andere sport of club.

  Wachtlijst 2010 t/m 2015 en 2017
  Voor deze categorie geldt dat bij aanmelding zij alleen geplaatst kunnen worden als er plaats is in een team. Op dit moment in het seizoen hebben we weinig open plaatsen, maar bij de nieuwe teamformatie in juni zullen er waarschijnlijk plekken vrijkomen en dan doen we onze uiterste best om je te plaatsen in een team. Daar is echter geen garantie op, omdat het aantal inschrijvingen oploopt. Op dit moment hebben we zelfs een wachtlijststop voor de geboortejaren 2010 t/m 2015 en 2017. 

  PVCV kan nog spelers aannemen voor het geboortejaar 2016 en 2005 t/m 2009.
  Je kan inschrijven via www.pvcv.nl/lid-worden. Als er bepaalde wensen zijn of specifieke zaken die we moeten weten (broertje/zusje, verhuizing, bepaalde niveau, etc.), vul dan het notitievlak in bij de inschrijving. Er geldt een inschrijfgeld van € 25.

  Een inschrijving is geen bevestiging dat er ook daadwerkelijk plek is. Elke inschrijving wordt beoordeeld op voetbal-ervaring, ruimte in de teams, etc. Dit wordt beoordeeld en behandeld door de desbetreffende coördinator van je leeftijdscategorie. Als er geen ruimte is in een voor jouw of jouw kind geschikt team word je op een wachtlijst geplaatst. Jij en/of je ouders ontvangen hierover altijd bericht.

  PVCV werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden als een bepaalde lichting vol is en er geen plaats is in de bestaande teams. Op dit moment (einde seizoen 2022|23, mei 2023) zijn vrijwel onze teams volledig bezet en hebben we een wachtlijst in de meeste leeftijdscategoriën. Plaatsing in een team is afhankelijk van een open plek die vrijkomt. Dat komt wel voor gedurende het jaar, maar het is ook mogelijk dat uw kind pas kan worden ingedeeld in het komende seizoen (2023|24).

  De nieuwe teamindelingen worden in juni bekend gemaakt en dan worden ook de open gekomen plekken opgevuld met aanmeldingen op de wachtlijst. Deze kunnen in aanloop van de teamindelingen al benaderd worden door de coördinatoren in de maanden April en Mei.

  Op dit moment hebben we voor geboortejaar 2015 dusdanig veel aanmeldingen dat zelfs plaatsing in seizoen 2023|24 onwaarschijnlijk is.

  Na het bekendmaken van de nieuwe teams in juni, zullen we waarschijnlijk de wachtlijst weer open zetten in de meeste leeftijdscategorien. Inschrijven kan dan waarschijnlijk weer voor de meeste leeftijden. 

  Aanmeldingen voor Benjamins (JO5 t/m JO7) en JO8 (niet selectie)
  PVCV laat per jaar ongeveer 90 kinderen instromen in de JO8 (Jeugd Onder 8 Jaar op 1 januari) vanuit onze leden in de Champions League (JO7).

  Voor geboortejaar 2017 (O6) is sprake van een wachtlijst en op dit moment is er zelfs sprake van een wachtlijst-stop. Voor geboortejaar 2016 en ook 2018 en later (O5) is op dit moment nog ruimte. We nemen bij de benjamins kinderen aan per groep, dus het kan zijn dat uw kind nog een aantal weken moet wachten totdat de nieuwe groep instroomt.

  De wachtlijsten voor de overige leeftijdscategoriën zijn beperkt maar plaatsing is afhankelijk van plekken die open komen bij de huidige teams.

  Je plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelding. Kinderen met een broer of zus die al bij PVCV speelt krijgen voorrang op de wachtlijst. Bij de oudere teams wordt beoordeeld op voetbal-ervaring, ruimte in de teams, etc.

  Voor vragen over niet-selectieteams, mail naar jeugdcommissie@pvcv.nl.

  Inschrijven bij PVCV voor de Benjamins
  Inschrijven gaat via www.pvcv.nl/lid-worden. De benjamins-coördinator zal na inschrijving contact opnemen. Nieuwe kinderen in de benjamins zullen als groep instromen, waardoor ze binnen enkele weken zullen instromen.

  Meer informatie over onze jongste jeugd vind je onder www.pvcv.nl/benjamins.

  Voor vragen over benjamins, mail naar benjamins@pvcv.nl.

  De Jeugdcommissie