• 18 nieuwe trainers!

    De afgelopen periode heeft er een JVT cursus vanuit de KNVB plaats gevonden bij PVCV. Er deden vanuit PVCV het maximale van 18 cursisten mee aan de cursus.

    De cursus bestond uit 5 leerzame bijeenkomsten waar veel belangrijke voetbal onderwerpen ter sprake kwamen.

    Vanuit PVCV was Cor Stols de gehele cursus aanwezig waardoor er een goede samenwerking ontstond met de KNVB. Als PVCV vinden we het erg belangrijk dat trainers ook in zich zelf kunnen investeren wat uiteindelijk zorgt voor betere trainingen en begeleiding voor de PVCV jeugdspelers.

    Uiteindelijk ontvingen alle cursisten aan het eind van de cursus een mooi JVT diploma. Dit als bevestiging van de opgedane kennis die nu in de praktijk toegepast kan worden.